Et forsøk på å loge vannstanden og vanntemperaturen på Nordstranda.

Det er meningen at temperaturen skal måles ca 15 cm under vannoverflaten. Vannstanden måles som avstanden ned til vannet dvs. liten avstand = flo.

Dessverre så virker ikke målingene helt ned på lavvann.

Også er det foreløpig noe galt med “Tide” sensoren som kun virker på høyvann – tror jeg.

For sammenligning

Kristiansund vannstandsmåler