Bøfjorden

Et forsøk på å loge vannstanden og vanntemperaturen på Nordstranda

Det er meningen at temperaturen skal måles ca 15 cm under vannoverflaten.
Vannstanden måles som avstanden ned til vannet dvs. liten avstand = flo.

Dessverre så virker ikke målingene helt ned på lavvann.
Også er det foreløpig noe galt med "Tide" sensoren som kun virker på høyvann - tror jeg.


For sammenligning

Kristiansund vannstandsmåler